Auto na splátky

Titulka / Auto na splátky

Auto na splátky

Využite dostupné možnosti financovania Vášho nového vozidla na splátky. Nechajte si od nás poradiť a navrhnite si splátkový program na mieru. So všetkými potrebnými informáciami Vás radi oboznámime priamo počas návštevy v našom autobazáre alebo telefonicky.


Vyberte si u nás nové auto a vezmite si naň úver Ideal Credit od Home Creditu. Tento postup iba neznie jednoducho, on v skutočnosti aj jednoduchý je.

Auto na splátky

Aké sú jeho najväčšie výhody?


 • účelový zaistený úver na nákup vozidla
 • výška úveru už od 1200€
 • voliteľná doba splácania od 2 do 7 rokov
 • priama platba na mieste už od 20%
 • pre fyzické aj právnické osoby
 • flexibilná výška splátok podľa splátkového kalendára
 • maximálny vek vozidla 12 rokov (14 rokov vrátane financovania)
Auto na splátky

Ako postupovať v prípade fyzickej osoby?


Nutná plnoletosť, predloženie 2 dokladov totožnosti, ktoré môžu byť:

 • občiansky preukaz (pre občanov SR vždy)
 • vodičský preukaz
 • cestovný pas (možný nahradiť vodičským preukazom ak je priama platby vyššia ako 20%)
 • zbrojný preukaz (možný nahradiť vodičským preukazom ak je priama platba vyššia ako 50%)

Predloženie jedného z nasledovných dokladov:

 • originál potvrdenia o výške príjmu od zamestnávateľa
 • alebo pracovná zmluva a kópia 3 posledných výplatných pások
 • alebo dôchodkový výmer
 • alebo potvrdenie o priznaní výsluhy/renty

V prípade miesta výkonu práce v inej krajine ako SR, doloženie tiež:

 • kópie pracovnej zmluvy a 3 posledných výplatných pások
 • alebo výpisy z bankového účtu za posledné 3 mesiace s viditeľnými príjmami od zamestnávateľa

Predloženie minimálne 1 overiteľného telefonického kontaktu (pevná linka do zamestnania alebo žiadateľova pevná linka alebo mobilný telefón). V prípade vlastnej živnosti alebo spoločnosti, v ktorej je žiadateľ 100% vlastníkom, je posudzovaný ako podnikateľský subjekt. V individuálnych prípadoch máme právo vyžiadať si ďalšie doklady.

Auto na splátky

Ako postupovať v prípade právnickej osoby?


Predloženie nasledovných dokladov

 • občianskeho preukazu (pre občanov SR vždy)
 • platného dokladu totožnosti osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt
 • vodičského preukazu alebo cestovného pasu osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt
 • výpis z obchodného registra alebo koncesnú listinu alebo živnostenský list, príliadne iný doklad olirávňujúci na liodnikanie liodľa osobitných predpisov (osoby bez prideleného IČO)
 • overenú plnú moc v prípade, že podnikateľský subjekt zastupuje osoba splnomocnená na základe lilnej moci

V individuálnych prípadoch máme právo vyžiadať si ďalšie doklady.

Auto na splátky

Ako sa poistiť?


V prípade, že je u úveru financovaná suma vyššia ako 6 000 €, odporúčame žiadateľovi uzavrieť havarijné poistenie (v prípade individuálneho poistenia je nutná vinkulácia poistného plnenia v prospech Spoločnosti). Odporúčame uzavrieť havarijné poistenie minimálne s trvaním po celú dobu úverovej zmluvy, poistné krytie na kúpnu cenu vozidla vrátane príslušenstva, rozsah poistenia - riziká: živel, havária, odcudzenie a vandalizmus, max. výška spoluúčasti 20%, platnosť na geografické územie Európy. Klienti Home Credit môžu využiť výhodné podmienky havarijného a povinného zmluvného poistenia od GENERALI SLOVENSKO poisťovni, UNIQA poisťovni a Komunálnej poisťovni. Tieto poistenia majú fixnú výšku poistného, tzn. jeho výška je rovnaká po celú dobu splácania úveru bez ohľadu na nehodovosť klienta. Poistné sa platí mesačne, je súčasťou splátky úveru.